ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เบสวิสดอมแอนด์คอนเซ้าติ้งค์ จำกัด